Rozcieńczalniki krwi są bezpieczniejsze dla żołądka.

Data publikacji artykułu: 10/09/2018

Data aktualizacji artykułu: 17.02.2019

Autor artykułu: Dmitrieva Julia (Sych) - praktykujący kardiolog

Właściwości reologiczne krwi wpływają na jakość krążenia krwi, odżywianie tkanek i układ sercowo-naczyniowy. Jednym z ważnych wskaźników jest lepkość krwi, która zwykle powinna wynosić 4,5-5,0.

Kondensacja głównego płynu ustrojowego komplikuje jego ruch przez naczynia, komplikuje proces metabolizmu i z czasem prowadzi do poważnych konsekwencji.

Preparaty do rozrzedzania krwi (antykoagulanty) zapobiegają nadmiernemu krzepnięciu, zapewniają dobrą płynność. Są używane tylko na receptę i po przejściu określonych testów.

Do kogo są powoływani iw jakich przypadkach?

Uważa się, że z wiekiem krew ma tendencję do gęstnienia. Wpływ na to mają różne czynniki, w tym zmniejszenie objętości zużywanego płynu.

Kardiolodzy zalecają stosowanie leków rozrzedzających krew dla wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Niektórzy pacjenci, u których zdiagnozowano choroby układu sercowo-naczyniowego, mogą potrzebować leków, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi i we wcześniejszym wieku, na przykład w wieku 30 lub 40 lat.

Normalnie krew ludzka składa się z 80% płynnej pożywki. Pogrubienie krwi prowadzi do spowolnienia jej ruchu, trudności w dostarczaniu przydatnych substancji i tlenu w tkance, pogorszenia wydalania toksyn i toksyn z narządów wewnętrznych.

Następujące objawy mogą wynikać z problemów z krążeniem:

 • zmęczenie;
 • ciągła senność;
 • pojawienie się objawów żylaków;
 • upośledzenie pamięci;
 • spowolnienie zdolności analitycznych i umysłowych;
 • pogorszenie ogólnego samopoczucia.

Na początku takie manifestacje nie są zbyt wyraźne, więc osoba może nie przywiązywać do nich większej wagi. Z czasem jednak słabe krążenie prowadzi do poważniejszych problemów i pogorszenia funkcjonowania wielu narządów.

Zwiększona lepkość krwi przyczynia się do rozwoju zakrzepicy i zwężenia światła naczyń krwionośnych. To z kolei może powodować rozwój niedokrwienia w pewnym obszarze i pogorszenie pracy całego narządu.

Dlatego zaleca się przyjmowanie leków rozrzedzających krew zarówno w profilaktyce, jak iw leczeniu następujących stanów:

 • zakrzepica;
 • postępująca dusznica bolesna;
 • trombofilię;
 • atak serca;
 • udar mózgu;
 • powikłania pooperacyjne.

Krótko o mechanizmie krzepnięcia krwi i działaniu leków

Proces krzepnięcia krwi składa się z kilku etapów i jest dość skomplikowany.

Dla ogólnego zrozumienia przeanalizujemy tylko główne punkty:

 • Pod działaniem enzymu trombokinazy i różnych czynników krzepnięcia protrombina białka krwi przekształca się w trombinę. Na tym etapie obserwuje się zwiększoną aktywność płytek krwi, na powierzchni której znajdują się specjalne kompleksy zwane wewnętrznymi czynnikami krzepnięcia.
 • Występuje wzrost stężenia wapnia we krwi i przekształcenie rozpuszczalnego białka krwi w nierozpuszczalną postać fibryny.
 • Następnie tworzą się włókna fizjologicznej skrzepliny, która mocno przylega do ściany naczynia lub zatyka miejsce uszkodzenia.

Leki, które przyczyniają się do rozcieńczenia krwi ze skrzepów krwi, można podzielić na dwie grupy:

Pierwsza grupa hamuje proces krzepnięcia na etapie produkcji fibryny. Zapobiegają przejściu fibryny do postaci nierozpuszczalnej. Bezsporną zaletą tej grupy leków jest brak negatywnego wpływu na błonę śluzową przewodu pokarmowego, ponieważ nie zawierają one aspiryny. Ten czynnik jest ważny w praktyce klinicznej, ponieważ wszystkie leki rozrzedzające krew wymagają długotrwałego stosowania.

Leki przeciwpłytkowe hamują adhezję płytek krwi do siebie i zapobiegają przywieraniu płytek krwi do ściany naczynia, zapobiegając tworzeniu się skrzepu krwi. Większość leków przeciwpłytkowych zawiera kwas acetylosalicylowy. Kwas acetylosalicylowy, znany wszystkim, ma naprawdę wyraźny efekt rozrzedzania krwi, jeśli jest przyjmowany w małych dawkach. Ale przy długotrwałym stosowaniu aspiryna ma szkodliwy wpływ na błonę śluzową żołądka, wywołując zapalenie żołądka lub wrzód trawienny.

Tylko lekarz powinien ustalić, że pacjent ma gęstą krew i przepisać konkretny lek. Nie zaleca się samoleczenia w dziedzinie kardiologii. Mimo to niektóre firmy farmaceutyczne oferują kilka leków dostępnych bez recepty, które można stosować w celu zapobiegania udarom i zmniejszania lepkości krwi we własnym zakresie.

Działające bezpośrednio antykoagulanty

Obejmują one środki oparte na heparynie lub jej pochodnych. Ich działanie farmakologiczne przejawia się dzięki zdolności do hamowania pracy głównych czynników zaangażowanych w proces krzepnięcia, a także hamuje powstawanie nierozpuszczalnych form białek zakrzepowych - trombiny i fibryny.

Heparyna jest uważana za standardowy antykoagulant i dodatkowo:

 • spowalnia proces adhezji i aktywacji płytek krwi;
 • zmniejsza przepuszczalność naczyń;
 • łagodzi skurcz ściany naczyń, który jest również jednym z mechanizmów zatrzymywania krwawienia i procesu krzepnięcia.

Heparyna jest dostępna w aptekach w różnych formach uwalniania. W leczeniu poważnych zaburzeń ogólnoustrojowych lek stosuje się do wstrzykiwania. Dożylne, domięśniowe i podskórne zastrzyki można podawać w postaci zastrzyku. Takie manipulacje wykonywane są przez lekarza, gdy pacjent jest hospitalizowany.

Lista nazw antykoagulantów iniekcyjnych opartych na pochodnych heparyny:

Miejscowe stosowanie heparyny ma mniej wyraźny efekt i charakteryzuje się płytkim przenikaniem do tkanki.

Leki wytwarzane na bazie heparyny:

Środki na lokalne stosowanie są często przepisywane w celu złagodzenia zmęczenia nóg żylakami, a także w celu zmniejszenia bólu podczas hemoroidów.

Bezpośrednie inhibitory trombiny

Należą do nich leki, które zatrzymują proces krzepnięcia poprzez bezpośrednie blokowanie trombiny. Mechanizm działania można porównać z enzymem hirudyną, który naturalnie wytwarza pijawki. Dzięki temu syntetyczna hirudyna - biwalirudyna i jej naturalne analogi - lepirudyna, desirudyna, znalazły zastosowanie w medycynie.

Lista takich funduszy nie jest zbyt szeroka. Najpopularniejszym przedstawicielem jest Arixtra na bazie fondaparynuksu i wodorotlenku sodu. Ten ostatni ma właściwości przeciwzakrzepowe, jednak jest stosowany tylko w warunkach laboratoryjnych do konserwacji krwi.

Pośrednie antykoagulanty

Leki te wpływają na substancje biorące udział w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszają ilość białek lub czynników krzepnięcia, co pośrednio wpływa na proces zakrzepów krwi.

Wśród nich są następujące podgrupy:

 • Leki na bazie fenindionu. Przedstawicielem jest Fenilin. Dostępny w tabletkach, przeznaczony do regularnego stosowania, maksymalny efekt obserwuje się po około jednym dniu. Nie zaleca się przyjmowania go jednocześnie z niektórymi środkami hipoglikemizującymi.
 • Pochodne kumaryny. Obejmuje to leki ziołowe i syntetyczne analogi naturalnej kumaryny. Przedstawiciele: Warfaryna, acenokumarol, Sinqumar, Neodicoumarin. Leki przeciwzakrzepowe kumaryny wykazują raczej silne działanie rozrzedzające krew, dlatego schemat leczenia i dawki powinny być przepisywane wyłącznie przez lekarza.

Efekt farmakologiczny rozwija się w ciągu dnia po przyjęciu tych leków.

Schemat leczenia obejmuje regularne stosowanie w tym samym czasie. Wzmocnienie efektu rozcieńczenia krwi obserwuje się podczas przyjmowania go z lekami na dnę moczanową (allopurynol), antybiotykami (cefuroksym, norfloksacyna, azytromycyna i inne), lekami hormonalnymi (testosteron, tamoksyfen) i innymi. W terapii skojarzonej może być konieczne zmniejszenie dawki leków przeciwzakrzepowych.

Czym jest INR?

Międzynarodowy znormalizowany współczynnik jest wskaźnikiem, który należy określić przed zastosowaniem schematu, który obejmuje warfarynę. Po zastosowaniu leków powtarzane pomiary tego wskaźnika pozwalają ocenić skuteczność terapii. Wartość oblicza się jako stosunek czasu protrombinowego danego pacjenta do standardowego wskaźnika. Im wyższy wynik, tym gorszy stan pacjenta. Normą jest 1.0 lub niewielkie odchylenie od jednostki.

Podczas leczenia warfaryną staraj się osiągnąć stosunek równy 2. Zazwyczaj jest to możliwe w ciągu 10 dni leczenia. Następnie wskaźnik jest monitorowany co 2 tygodnie.

Antykoagulanty nowej generacji

Warfaryna, jako jeden z typowych przedstawicieli leków przeciwzakrzepowych, jest dość trudna w doborze dawek. W celu prawidłowej terapii podtrzymującej konieczne jest ciągłe mierzenie INR i uwzględnienie indywidualnej wrażliwości pacjenta na tę substancję czynną. Firmy farmaceutyczne zaproponowały bardziej zaawansowane środki obniżające lepkość krwi.

Istnieją trzy główne leki:

 • Xarelto. Bardzo dobry lek z minimalnym ryzykiem krwawienia. Jest to jeden z najbezpieczniejszych, nie wymaga monitorowania INR. Zaprojektowany do długotrwałego użytkowania.
 • Apiksaban (Eliquis). Stosowany w zakrzepicy żył i zatorowości płucnej. Po cotygodniowym leczeniu dawką początkową lek musi być wypijany w ilościach podtrzymujących przez całe życie.
 • Pradaksa. Często przepisywany przez lekarzy w leczeniu udarów niedokrwiennych. Może być stosowany jako środek profilaktyczny w niektórych zabiegach chirurgicznych i protetycznych.

Leki ostatniej generacji umożliwiają zmianę schematu leczenia i przejście z jednego leku na inny. Konieczne jest rozpoczęcie leczenia nowym lekiem po podaniu warfaryny po anulowaniu tego ostatniego i uzyskaniu wyniku INR mniejszego niż 2,0. W odwrotnej fazie przejściowej warfaryna jest dodawana do nowoczesnego leku, a następnie niepotrzebne leki są anulowane.

Proces krzepnięcia krwi obejmuje etap klejenia płytek krwi, co prowadzi do powstania pierwotnego skrzepu i zablokowania rany. Środki przeciwpłytkowe wykazują właściwości hamujące proces klejenia, co zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi i zapobiega etapowi enzymatycznego krzepnięcia krwi.

W praktyce medycznej wszystkie leki przeciwpłytkowe dzielą się na dwie podgrupy:

 • zawierające aspirynę i ich analogi;
 • Leki wolne od aspiryny.

Leki zawierające kwas acetylosalicylowy

Preparaty na bazie kwasu acetylosalicylowego zajmują najszerszy segment grupy leków przeciwpłytkowych. Są one dostępne pod różnymi nazwami handlowymi i są dostępne dla pacjentów w bardzo różnych cenach.

Najpopularniejsze z nich to:

Główną grupą takich leków są NLPZ, ale tabletki przyjmowane w dawkach poniżej 300 mg wykazują działanie przeciwzakrzepowe.

Należy zauważyć, że przyjmowane doustnie preparaty na bazie kwasu acetylosalicylowego są dobrze wchłaniane w żołądku, a ich działanie farmakologiczne rozwija się po 20 minutach. Jednocześnie leki przeciwzapalne mają działanie wrzodotwórcze, co czyni je niebezpiecznymi dla błony śluzowej żołądka, gdy są przyjmowane w sposób ciągły. Lekarze starają się przepisać tabletki powlekane w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i dwunastnicy.

Produkty kombinowane na bazie kwasu acetylosalicylowego są szeroko rozpowszechnione na rynku farmaceutycznym. Zawierają składnik pomocniczy - wodorotlenek magnezu, który chroni błonę śluzową żołądka przed niepożądanym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Najlepsze z nich to:

Agrenox to kolejny środek zaradczy. Oprócz aspiryny zawiera drugi przeciwpłytkowy - dipirydamol, który zwiększa efekt terapeutyczny.

Leki bez aspiryny

Najpopularniejsze leki z tej serii to:

 • Dipirydamol. Efekt jest w przybliżeniu porównywalny z kwasem acetylosalicylowym, ale dodatkowo dipirydamol wykazuje efekt rozszerzenia naczyń wieńcowych. Lek nie jest zbyt wygodny w użyciu, ponieważ należy go pić 3 razy dziennie. Zaletą jest brak działania wrzodotwórczego. Częściej przepisywany na dusznicę bolesną i atak serca.
 • Tiklopidyna. Aktywność tego składnika aktywnego jest kilkakrotnie wyższa niż standardowa aspiryna. Efekt farmakoterapeutyczny rozwija się dopiero po kilku dniach podawania. Absorpcja zachodzi również szybko i całkowicie. Zaprojektowany do długotrwałego użytkowania. Pacjenci w podeszłym wieku są często zmniejszani o połowę, aby utrzymać dawkę podtrzymującą, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Klopidogrel. Jeden z najpopularniejszych leków przeciwpłytkowych, które rzadko wykazują działania niepożądane. Efekt mocy przekracza aspirynę.
 • Pentoksyfilina (Trental). Używany jako lek do rozrzedzania krwi i nie tylko. Oprócz poprawy właściwości reologicznych krwi, wspomaga rozszerzenie naczyń i lepsze nasycenie mięśnia sercowego tlenem. Takie właściwości pomagają poprawić metabolizm w tkankach i normalizować krążenie krwi. Jest przepisywany na angiopatię, miażdżycę, ataki astmy, mikroangiopatię na cukrzycę.

Leki, najbezpieczniejsze dla żołądka

Środki oparte na NLPZ mogą niekorzystnie wpływać na stan błony śluzowej żołądka.

Jeśli występują problemy w dziedzinie gastroenterologii, pacjentom zaleca się zastąpienie tych leków innymi.

W takim przypadku przebieg leczenia wrzodów żołądka lub zapalenia żołądka może obejmować:

Również osobno warto zwrócić uwagę na Cardiomagnyl, ThromboASS, Aspecard, Aspirin Cardio - są to produkty, które zawierają minimalną ilość aspiryny, więc praktycznie nie mają działania wrzodotwórczego (nie powodują problemów z żołądkiem i jelitami).

Suplementy biologiczne są przeznaczone bardziej do zapobiegania udarom i zakrzepicy niż do leczenia istniejących patologii. Przyjmuj je ostrożnie, nie przekraczając zalecanej dawki. Pacjenci nie powinni również czekać na szybki i wyraźny efekt po zażyciu takich leków.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów krwi pomoże:

 • Flavopectin.
 • Norma HELL - jest także przepisywana dla nadciśnienia w celu zmniejszenia ciśnienia.
 • Fucus Litoral - dodatkowo zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych i wzmacnia je.
 • Pyłek sosny.

Co można stosować w czasie ciąży?

Decyzję o przyjmowaniu leków rozrzedzających krew u kobiet w ciąży podejmuje wyłącznie lekarz. Heparyny o niskiej masie cząsteczkowej (Fraxiparin i Clexane) nie przechodzą przez barierę łożyskową, a zastrzyki z warfaryny są bardzo niebezpieczne dla płodu.

Dla tej kategorii pacjentów, stosowanie heparyny, kutasów Clexan, wyznaczenie Curantila jest dozwolone. Postać dawkowania (ampułki lub tabletki) jest wybierana na podstawie stanu pacjenta. Przed planowaną datą porodu środki rozrzedzające krew są stopniowo anulowane, aby zmniejszyć ryzyko rozległych krwawień.

W pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania środków rozrzedzających krew, ponieważ okres ten jest bardzo ważny dla rozwoju wszystkich narządów dziecka.

Leki stosowane w leczeniu zakrzepowego zapalenia żył i żylaków

Podczas zakrzepowego zapalenia żył i żylaków, oprócz środków rozrzedzających krew, konieczne jest stosowanie leków w celu wzmocnienia ścian naczyń krwionośnych i zmniejszenia procesu zapalnego.

Rozrzedzenie krwi w tym przypadku jest jednym z mechanizmów pozbywania się głównej patologii.

Takim pacjentom przepisuje się żylaki (Detralex, kapsułki Troxevasin, Phlebodia) i leki przeciwzapalne, oszczędzając żołądek.

Leki stosowane w chorobach serca

Środki rozrzedzające krew są często włączane do kompleksowej terapii różnych chorób serca.

Na przykład niewydolność serca leczy się glikozydami nasercowymi, lekami przeciwnadciśnieniowymi i przeciwzakrzepowymi, arytmią - beta-blokerami, pośrednimi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwdławicowymi.

Można przepisać warfarynę, Syncumar, Arixtra, Cardiomagnyl.

Bezwzględne przeciwwskazania i działania niepożądane

Leki rozrzedzające krew nie są przepisywane pacjentom z:

 • skłonność do krwawienia;
 • choroba wrzodowa;
 • ciężkie zaburzenia w wątrobie;
 • skaza krwotoczna.

Niektóre stany (ciąża i inne) są względnymi przeciwwskazaniami i zależą od konkretnego leku.

Z działań niepożądanych tej grupy leków należy podkreślić:

 • problemy żołądkowo-jelitowe;
 • krwawienie;
 • reakcje alergiczne;
 • ból głowy, gorączka.
 • naruszenie wrażliwości, osteoporoza.

Ludziom powyżej 60 lat, nawet przy braku problemów w dziedzinie kardiologii, zaleca się przyjmowanie środków przyczyniających się do rozrzedzania krwi.

Ich spotkanie można uzyskać od lekarza, który pomoże ci wybrać najbardziej skuteczną i nowoczesną medycynę.

Regularne długotrwałe przyjmowanie w minimalnych dawkach zapewni wysoką jakość przepływu krwi i kilkakrotnie zmniejszy prawdopodobieństwo rozwoju śmiertelnych chorób.

Skuteczne leki rozrzedzające krew

Krew jest najważniejszym składnikiem ciała, ponieważ jej główną funkcją jest zapewnienie jej normalnego funkcjonowania i ochrony przed różnymi niekorzystnymi czynnikami. Jego ruch odbywa się przez naczynia krwionośne.

Często zdarzają się sytuacje, w których krew zaczyna gęstnieć, co staje się niebezpieczne dla zdrowia. W tym przypadku eksperci przepisują leki na rozrzedzenie krwi. O nich zostaną omówione dalej.

Niebezpieczeństwo gęstej krwi

Większość ludzi nie przywiązuje wagi do faktu, że naruszenie przyjmowania płynów do organizmu może wywołać różne negatywne konsekwencje. Eksperci zidentyfikowali kilka procesów patologicznych, które są bezpośrednio zależne od lepkości krwi:

 • nadciśnienie, charakteryzujące się stałym wzrostem ciśnienia krwi;
 • udar niedokrwienny lub krwotoczny;
 • atak serca;
 • naruszenie układu sercowo-naczyniowego;
 • miażdżyca;
 • żylaki;
 • skrzepy krwi.

Rozwój każdej z tych chorób może nie tylko wywołać niepełnosprawność, ale także być śmiertelny.

Pomóż narkotykom

Wyznaczenie jakiegokolwiek leku powinno być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza prowadzącego po przeprowadzeniu czynności diagnostycznych. Ponadto przez cały czas leczenia konieczne jest regularne wykonywanie badań w celu monitorowania stanu zdrowia.

Ważne jest, aby pamiętać, że pigułki rozrzedzające krew nie są środkiem zapobiegającym powstawaniu zakrzepów krwi. Nie są w stanie rozpuścić już utworzonych skrzepów. Jednak ze względu na ich właściwości możliwe jest zmniejszenie lepkości gęstej krwi i zapobieganie rozwojowi zakrzepicy.

Co dokładnie wziąć lek iw jakiej dawce, specjalista decyduje w każdym przypadku indywidualnie. Konieczne jest wzięcie pod uwagę kategorii wiekowej pacjenta, ciężkości stanu i wielu innych czynników.

Grupy narkotykowe

Wszystkie leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi dzielą się na dwie grupy:

 1. Środki przeciwpłytkowe. Przyczynić się do zawieszenia tworzenia się skrzepów krwi, co zapobiega dławicy piersiowej.
 2. Antykoagulanty. Są to leki, które mają zdolność zapobiegania zwiększonemu krzepnięciu krwi i zakrzepicy w przyszłości.

Z kolei leki drugiego typu są podzielone na:

 • leki do ekspozycji pośredniej, które są stosowane jako profilaktyka po udarze lub zawale mięśnia sercowego;
 • działanie bezpośrednie, stosowane przy przeprowadzaniu tymczasowych środków terapeutycznych pod nadzorem badań laboratoryjnych.

Wszystkie leki mające na celu przerzedzenie krwi, przede wszystkim muszą być podjęte, aby zapewnić organizmowi pierwszą pomoc. Sam proces patologiczny można wyeliminować tylko w wyniku leczenia choroby podstawowej.

Do kogo jest wskazana aplikacja?

Konieczne jest podjęcie środków promujących rozrzedzenie krwi tylko na podstawie odpowiednich wyników badań lub w przypadku pojawienia się charakterystycznych objawów. Z reguły w zależności od rodzaju badań laboratoryjnych wskaźniki mogą się różnić.

Przy wartości hematokrytu większej niż 0,55 ciało jest w poważnym niebezpieczeństwie. Podczas przeprowadzania ogólnego badania krwi w kierunku zaburzeń krwawienia, będzie widoczne zwiększenie stężenia czerwonych krwinek do 6 lub więcej na litr. Jeśli w analizie lepkości wartość wskaźnika jest większa niż cztery, możemy mówić o zagrożeniu.

Odpowiednie objawy będą również wskazywać na nadmierną gęstość płynów krwi. Obejmują one:

 • uczucie suchości w ustach;
 • rozproszenie uwagi;
 • wzrost ciśnienia;
 • słabość;
 • ciężkość i chłód kończyn dolnych;
 • ból głowy

Ponadto mrowienie i drętwienie w niektórych obszarach ciała uważa się za jeden z głównych objawów. Gdy skrzepy krwi będą się utrzymywać, stan pacjenta będzie się utrzymywał.

Skuteczne produkty dla osób w każdym wieku.

Do najskuteczniejszych i często stosowanych leków rozrzedzających krew należą:

 1. Heparyna. Ten sam aktywny składnik jest obecny w śluzie pijawek, który dostaje się do krwiobiegu podczas ugryzienia.
 2. Dabigatran. Jest inhibitorem trombiny. Wspiera osiągnięcie aktywnego poziomu krzepnięcia.
 3. Warfaryna. Popularność jest na drugim miejscu.
 4. Trental.
 5. Aspekard Pomaga kontrolować zakrzepicę.
 6. Rivaroxaban. Leczy wysoce selektywne inhibitory. Stosunkowo nowy lek.
 7. Eskuzan. Przyczynia się do normalizacji krążenia krwi w żyłach, wzmacnia ściany naczyń.
 8. Fenilin. Skutecznie działa przez krótki czas. Ponieważ to narzędzie ma wiele przeciwwskazań, jest używane w wyjątkowych przypadkach.
 9. Preparaty wodorotlenku magnezu (Cardiomagnyl). Kontroluj pogrubienie płynu krwi.
 10. Multiwitaminy. Przyczynia się do przywrócenia struktury naczyniowej i zapobiegania tworzeniu się skrzepów krwi.
 11. Aspiryna.

Wszystkie powyższe środki należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Samoleczenie może wywołać negatywne konsekwencje.

Po 40-50 latach

Po 40 roku życia każda osoba musi przejść regularne badania lekarskie, nawet jeśli nie cierpi na chroniczne patologie. Ciało jest stopniowo osłabiane, co jest znacznie bardziej niebezpieczne w przypadku rozwoju jakiegokolwiek procesu patologicznego.

Leki przepisywane przez specjalistów w celu rozrzedzenia krwi pacjentów w wieku powyżej 50 lat zapobiegają rozwojowi zakrzepicy, a także chorób serca i naczyń krwionośnych. Przez cały czas aspirynę uważano za jeden z najlepszych leków.

Ponadto ostatnio szeroko stosowane są inne leki. Lista leków zalecanych do stosowania w bardziej dojrzałym wieku:

 • Warfaryna;
 • Heparyna;
 • Exanta
 • Aspiryna Cardio.

Również dorośli są dobrze dobrani:

Wymienione środki muszą być stosowane z przerwą. Dzięki temu lepkość krwi utrzyma się normalnie przez cały rok.

Co można stosować w czasie ciąży

Nie zaleca się samodzielnego stosowania leków rozrzedzających krew podczas noszenia dziecka. Ich wyznaczenie powinno być dokonane tylko przez lekarza prowadzącego i dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego badania diagnostycznego.

Ponadto, jako środek profilaktyczny, nie powinieneś stosować leków podczas ciąży.

Kobiety na stanowisku najczęściej wyznaczały Curantila. Działanie leku pomaga wzmocnić ściany naczyń, poprawić przepływ krwi i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi.

W warunkach stacjonarnych można podawać heparynę. Nie wpływa niekorzystnie na płód, ponieważ nie jest w stanie przeniknąć przez łożysko.

Należy jednak pamiętać, że przy jego stosowaniu zwiększa się ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu.Aby uniknąć takich powikłań, konieczne jest podjęcie tego środka tylko pod ścisłym nadzorem specjalisty.

Tanie fundusze

Najlepsze tanie leki są przedstawione na poniższej liście:

 • Acecardol;
 • Thromboth ACC;
 • Aspiryna Cardio;
 • Cardiomagnyl;
 • Fenilin.

Weź dowolne środki niezbędne tylko po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leków na choroby

Wraz z rozwojem pewnych procesów patologicznych po prostu konieczne jest stosowanie leków, które przyczyniają się do zapobiegania zakrzepicy.

Tak więc z żylakami należy zwrócić szczególną uwagę na skład krwi i upewnić się, że nie zagęszcza się. Dobre właściwości ma żel o nazwie Lioton.

Można również przepisać tabletki dipipirydamolowe lub Curantila. Wraz z rozwojem tej patologii nie jest zbyteczne stosowanie antykoagulantów. Może to być Fraxiparin lub Clexane w postaci zastrzyków, które są niskocząsteczkowymi analogami heparyny.

Jeśli istnieje tendencja do zagęszczania płynu krwi, ważne jest, aby zwracać uwagę na stan zdrowia, który zapobiegnie tworzeniu się skrzepów krwi. Heparyna i jej analogi są często używane do rozwiązania tego problemu. Aby zapobiec tworzeniu się nowych skrzepów krwi, wyznacza się warfarynę. W przypadku rozległej zakrzepicy można zastosować Alteplaz.

Gdy zaleca się migotanie przedsionków, pić warfarynę. W przypadku rozpoznania nadciśnienia i niedokrwienia serca - Cardiomagnyl.

Przeciwwskazania

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego środka należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ każdy z leków ma znaczące przeciwwskazania.

Do najczęstszych z nich należą:

 • predyspozycje do krwawienia;
 • krwotok mózgowy;
 • ostre postacie wrzodów lub erozji w narządach przewodu pokarmowego;
 • ciężka niewydolność nerek;
 • okres rodzenia dzieci (I i III trymestr);
 • laktacja;
 • reakcje alergiczne;
 • polipowatość nosa;
 • dna;
 • indywidualna nietolerancja na kwas acetylosalicylowy;
 • wiek poniżej 18 lat.

Nie zaleca się wyboru leków, które przyczyniają się do rozrzedzenia krwi. Biorąc pod uwagę wiele ograniczeń, konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Tylko lekarz będzie w stanie prawidłowo wybrać środki i przepisać niezbędne dawki.

Efekty uboczne

Ponieważ większość leków zawiera silne substancje w swoim składzie, pacjenci często mają skutki uboczne:

 • zakłócenie układu pokarmowego;
 • podrażnienie przewodu pokarmowego;
 • wrzody podczas przyjmowania pieniędzy przez długi czas;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego;
 • wysypka na skórze;
 • słabość;
 • zaburzony stolec (biegunka).

Aby temu zapobiec, musisz ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i nie możesz samodzielnie zwiększać ani zmniejszać dawki leku.

Zapobieganie powikłaniom

Aby utrzymać prawidłową lepkość krwi i zapobiec negatywnym skutkom, konieczne jest kontrolowanie reżimu picia i jakości żywienia.

Ważne jest również przestrzeganie prostych zasad zapobiegania:

 • zmniejszyć ilość pokarmu bogatego w cholesterol i cukier w diecie;
 • jest więcej owoców morza;
 • odmówić napojów alkoholowych i palenia;
 • poświęć więcej czasu na relaks i spacery na świeżym powietrzu;
 • ćwiczyć;
 • Nie poddawaj ciała stresującym sytuacjom.

Środki działania rozrzedzającego krew - leki o wysokiej skuteczności. Dzięki ich efektom zwiększa się szansa zapobiegania rozwojowi wielu poważnych chorób.

Publikacje O Leczeniu Żylaków

Leczenie hemoroidów ogórkiem: 4 najlepsze sposoby na wyeliminowanie problemu

Leczenie hemoroidów ogórkiem jest alternatywną popularną metodą rozwiązywania problemu, pozwalającą wyeliminować nieprzyjemne objawy choroby w krótkim czasie.

Jak pozbyć się kapilar na nosie?

Dość często czerwone i pęknięte naczynia włosowate na nosie powodują skojarzenia z przewlekłym alkoholizmem. W rzeczywistości ten problem nie jest sprowokowany tylko przez uzależnienie od alkoholu i może pojawić się wiele czynników, które powodują jego pojawienie się.